Vytlačiť

 Názov: Kamionáž: nepříjemnosti kolem potvrzení EU
Autor: Ing. Jiří Kladiva, CSc.
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 1/2009; str. 18
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok rozoberá potvrdenie EÚ, ktorým sa preukazujú činnosti vodiča v prípade, že vodič trávi čas mimo vozidla. V príspevku sú uvedené prístupy jednotlivých štátov k uvedenému potvrdeniu. Súčasťou príspevku je tiež uvedená skúsenosť dopravcu, ktorý poukazuje na to, že dodržiavanie používania povolenia podľa legislatívy nie je v jeho podmienkach možné.  
Kľúčové slová: povolenie, sociálna, legislatíva
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2009