Vytlačiť

 Názov: Európska komisia reaguje
Autor: red
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 2/2009; str. 54
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje zmeny legislatívy EÚ, ktorých cieľom je zlepšiť odhaľovanie manipulácie so záznamovými zariadeniami určenými na kontrolu sociálnej legislatívy. Príspevok podrobne popisuje ciele platnej legislatívy a jej zmeny, pričom súčasťou príspevku je názorný obrázok manipulácie s tachografom.
Kľúčové slová: cestná, doprava, kontrola, legislatívy
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2009