Vytlačiť

 Názov: Technická služba technickej kontroly vozidiel
Autor: Ľubomír Cvečka
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 2/2009, str. 34 - 35
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku sa venuje technickým kontrolám vozidiel. V prvej časti popisuje zmeny vo vzťahu k zvýšeniu objektívnosti technických kontrol, ďalšia časť príspevku uvádza návod na overenie čísla kontrolnej nálepky. Súčasťou príspevku je taktiež spracovaný stručný prehľad histórie technickej kontroly.
Kľúčové slová: technická, kontrola, vozidiel
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2009