Vytlačiť

Názov: Ekonomická efektívnosť oceňovania zásob v podniku / Economic efficiency of inventory valuation in the firm
Autor: Doc. Ing. Katarína Teplická, PhD., Fakulta BERG, TU Košice
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku sa venujeme spôsobom oceňovania zásob v podniku. Zásoby predstavujú krátkodobý majetok podniku, ktorý podnik používa ako výrobný faktor vo výrobnom procese. Metódy oceňovania zásob ovplyvňujú náklady podniku a zisk podniku čo má vplyv na efektívnosť a konkurencieschopnosť podniku.
Kľúčové slová: zásoby, majetok, zisk, metódy oceňovania.
Zaradené: máj 2015
Zobraziť článok.