Úvodná stránka
    Čo je logistický monitor
    Terminológia a legislatíva
    Publikácie
    Konferencie a výstavy
    Web linky / Organizácie
    Média monitor
    Autorské príspevky
    Inzercia
    Diskusia
    Kontakty
    V Y H Ľ A D Á V A N I E
 Stránka bola otvorená  8145394 krát.

V čísle 8 / 2017 nájdete:

Európsky preukaz zdravotného poistenia v zahraničí

Lízimgový trh narástol až o desatinu

Zákazy jázd v Európe v mesiacoch september a október

Rozšírenie systému viaTOLL, Termíny školení

Aktuálne počty karnetov TIR

Zvýšenie bezpečnosti kariet

--------------------------


 

 V čísle 7-8 / 2017 nájdete:

Témy: Logistické a priemyselné parky

Expresné služby a e-shopy

Čína sa snaží rozdeľovať EÚ

Investičný dlh štátu

P3: Trendy v skladovej logistike

Expanzia VGP pokračuje

--------------------------


V čísle 6-7 / 2017 nájdete:

Aj oceľ je inovatívny materiál

Kto zarobí na novinkách

Inovácie sú národný záujem

Šetriť na energiách bez inovácií nejde

Mierime k logistike bez papiera

Inovácie vo firmách dostanú domáci aj európsky stimul

Mýty inteligentný priemysel nezastavia

Kráľovský diesel

---------------------------


Transdata
 Aktuality a novinky
 Produkty
 Referencie
 Kontakty

    Úvodná stránka arrow     Média monitor
Tlačiť E-mail
Podrobnejší obsah rubriky MÉDIA MONITOR

Logistický manažment
Logistický manažment, riadenie logistických reťazcov, logistické stratégie, outsourcing, riadenie pracovných týmov v logistike, ľudské zdroje ...

Informatika v logistike
Informatika v logistike, logistické informačné systémy, informačné a komunikačné technológie, systémy automatickej identifikácie, logistický software, E-business...

Skladové systémy
Skladové systémy, skladová technika a technológia, riadenie skladov a cross-dock centier, skladovanie, zásobovanie.

Obalová technika
Obaly, obalová technika a technológia, čiarový kód na označovanie výrobkov...

Premiestňovanie
Premiestňovanie v logistike a logistických reťazcoch, ...

Kontroling a kvalita
Logistika a kvalita, controlling...

Prognózovanie, modelovanie
Prognózovanie a modelovanie v logistike, plánovanie, tvorba logistických systémov a scénarov, globalizácia obchodu, elektronická komunikácia...


Zobraziť vzorovú štruktúru príspevku.